Hem > Utställning > Innehåll
Val av kemisk pump matchande motor metod
- Oct 16, 2017 -

Kemisk pump vid användningen av processen, vanligtvis genom att stödja motorn för att få ström, är det korrekta urvalet av motorn avgörande.
1. För det första, enligt den kemiska pumpen som använder platsen, frekvens och effektfaktorer för att bestämma motorens nivå och typ.
2. Användningsförhållandena för kemisk pump är mer komplexa, välj motorn enligt höjd, utetemperatur, överföring av media och pumpens installation för att använda motorn, som vissa miljöer behöver använda explosionssäker motor.
3. Enligt driftsparametrarna för kemiska pumpen, för att bestämma motorhastigheten är det bäst att ta hänsyn till energibesparande faktorer.
4. Enligt kraven för användning av kemisk pump för att välja typ av matchande motor, tar det i valprocessen hänsyn till motorens start, bromsning, omvänd hastighet, FM och andra faktorer att välja.
5. Enligt användningen av kemisk pumpbelastning, hastighet, FM, starta frekvensen att välja. Om motorns effekt är för stor reduceras pumpens effektivitet så att energin går förlorad, resurserna och kostnaderna ökar, så motorns typ och kraft måste väljas korrekt.